Učební plány

 

Čtyřleté studium

 ŠVP "Učit se pro život, ne pro školu"
 79-41-K/41 Gymnázium

PředmětRočník
1.2.3.4.celkem
Český jazyk333413
Anglický jazyk333413
Cizí jazyk333413
Základy společenských věd22217
Dějepis22318
Zeměpis22217
Matematika434314
Fyzika33309
Chemie32.5308.5
Biologie32.5308.5
Informatika a výpočetní technika22004
Hudební výchova11002
Výtvarná výchova11002
Tělesná výchova22228
Volitelné předměty02226
Volitelné předměty00224
Volitelné předměty00033
Volitelné předměty00033
Celkem 34 34 35 30133

 

Šestileté studium

 ŠVP "Otevřený svět"
 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium

PředmětRočník
1.2.3.4.5.6.celkem
Český jazyk43333420
Španělský jazyk89664538
Anglický jazyk22333316
Dějepis22322213
Občanská výchova1100002
Základy společenských věd0022228
Zeměpis22222212
Matematika43455425
Fyzika22222010
Chemie22222010
Biologie22222010
Hudební výchova1122006
Výtvarná výchova1100002
Tělesná výchova22222212
Informatika a výpočetní technika2210005
Volitelné předměty0000224
Volitelné předměty0000224
Volitelné předměty0000033
Volitelné předměty0000033
Celkem 35 34 34 33 33 34203

 

Osmileté studium

 ŠVP "Učíš se pro sebe"
 79-41-K/81 Gymnázium

PředmětRočník
1.2.3.4.celkem 5.6.7.8.celkem
Český jazyk544417333413
Anglický jazyk553316333413
Cizí jazyk00437333413
Dějepis2222822318
Občanská výchova1111400000
Základy společenských věd0000022217
Zeměpis2222822217
Matematika444416534315
Informatika a výpočetní technika1112522004
Fyzika2222833309
Chemie0222632.5308.5
Biologie2222832.5308.5
Hudební výchova1120411002
Výtvarná výchova2202611002
Tělesná výchova3222922228
Volitelné předměty0000002226
Volitelné předměty0000000224
Volitelné předměty0000000033
Volitelné předměty0000000033
Celkem 30 30 31 31 122 35 34 35 30 134

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti