COMENIUS/ERASMUS+

Na GLP se realizují mezinárodní projekty Comenius se španělskou školou ve Valencii, IES Isabel de Villena, nepřetržitě již od roku 2009. Projekty jsou multilaterální, v každém jsme přivítali nového partnera, školu ze Švédska, Itálie, Francie a Belgie. Projekty byly vždy dvouleté, v roce 2015 projekty Comenius skončily a nahradily je projekty Erasmus+.

Los institutos de Gymnázium Ludka Pika en Pilsen, y de IES Isabel de Villena en Valencia, han realizado una serie de proyectos internacionales de Comenius a partir del año 2009. Los proyectos eran multilaterales, en cada proyecto nuevo dimos bienvenida a un socio nuevo: una escuela de Suecia, Italia, Francia y Bélgica. Cada proyecto era para dos años. Comenius terminó en 2015 cuando lo sustituyeron nuevos proyectos de Erasmus+.

2009 Projektové přípravné setkání
Reunión de preparación de proyectos
2009 - 2011 Con sumo gusto
Co mladí rádi konzumují
2011 - 2013 Publicidad y noticias: Información – desinformación
Reklama a zprávy: Informace - dezinformace
publinotcomenius.blogspot.com/
2013 - 2015 ¿Qué lees?
Co čteš?
queleescomenius.blogspot.com/2014/06/
2015 - 2017 Aprendiendo con emocion(ES)
Učíme se emocemi
erasmusemociones.wordpress.com/
twinspace.etwinning.net/10471/home
2017 - 2019 Investigar, exponer y debatir para aprender a ser críticos
Zkoumáme, předvádíme a debatujeme, abychom byli kritičtí
erasmusinvestigar.wordpress.com/
twinspace.etwinning.net/51760/home
2020 - 2022 Escuelas por el futuro: patrimonio y emergencia climática en las aulas
Školy pro budoucnost: kulturní dědictví a klimatická krize ve třídách
twinspace.etwinning.net/128691/pages/page/1126350

 

INDIVIDUÁLNÍ MOBILITA ŽÁKŮ (IPM)/ MAE+
MOVILIDAD DE ALUMNOS COMENIUS (MAC)/ MAE+

Gymnázium Luďka Pika v Plzni a IES Isabel de Villena ve Valencii začaly v roce 2010 další nepřetržitou řadu projektů, založených na vzájemné výměně žáků. Projekty byly jednoleté, vždy v daný školní rok dva až čtyři žáci z bilingvní česko-španělské sekce GLP studovali ve Valencii od září do prosince a bydleli v rodinách španělských žáků, kteří od března do června zakoušeli studium v bilingvních třídách GLP. Mnozí se již navzájem znali z mezinárodních setkání projektů Comenius nebo Erasmus+.

En 2010 Gymnázium Ludka Pika en Pilsen e IES Isabel de Villena en Valencia, comenzaron con otra serie continua de proyectos. Cada proyecto era para un año escolar, en el que se realizó el intercambio mutuo de alumnos. Dos o cuatro alumnos checos, de la Sección bilingüe checo-española, estudiaron de septiembre a diciembre en Valencia. Estaban alojados en las familias de sus intercambios de MAC. De marzo a junio estudiaron los alumnos valencianos en las clases bilingües de GLP. Muchos de los alumnos ya se habían conocido de las reuniones internacionaels de proyectos Comenius o Erasmus+.

COMENIUS IPM (MAC): 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
MAE+: 2016/2017 2018/2019

eTwinning

2019 Descubre culturas, ven a conocernos
twinspace.etwinning.net/82215/home
2020 VacunaTIZate
twinspace.etwinning.net/113918

Jana Recmanová

 

Nástěnky z projektů Nástěnky z projektů Nástěnky z projektů Nástěnky z projektů

 

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti