Česko-iberoamerická asociace

Je to nezisková organizace založená v roce 2006, která má za cíl přiblížit různé aspekty Latinské Ameriky, Španělska a Portugalska. Aktuálně ji předsedá Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. Mezi mnoha kulturními a akademickými aktivitami je organizace Soutěže esejí na úrovni středních škol, která se pořádá každý rok.

Asociación Checa – Iberoamericana
Es una organización sin fines de lucro fundada en 2006 con el objetivo de dar a conocer diferentes aspectos de América Latina, España y Portugal a la nación checa. Actualmente el preside es el Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. Entre las múltiples actividades culturales y académicas está la organización de un Concurso de ensayos a nivel Institutos Secundarios que se realiza cada año.

2015 1. místo Patrik Daniel Vela
2018 2. místo Hana Šimůnková
  3. místo Jan Pěnkava
2019 1. místo Ondřej Černý

Jana Recmanová

 

vítěz 2015 vítězové 2019

 

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti