Divadlo

Každý rok připravuje naše bilingvní sekce divadelní hru ve španělštině, aby se s ní zúčastnila národního divadelního festivalu. Ačkoli se naši studenti chovají jako opravdoví profesionálové, hlavním účelem je, aby se literatura stala součástí jejich života formou hry. Navíc se připravování těchto děl stalo mimořádnou příležitostí ke zlepšení pro studenty, kteří mají nějaké potíže s mluvením ve španělštině.

Teatro
Cada año nuestra sección bilingüe prepara una obra teatral en español para participar en el Festival Nacional de Teatro. Aunque nuestros estudiantes se comportan como verdaderos profesionales, el objetivo principal es hacer que la literatura se convierta en parte de sus vidas de una manera lúdica. Además, la preparación de la obra se convierte en una extraordinaria oportunidad de mejora para aquellos estudiantes que puedan tener algún tipo de dificultad en la expresión oral en español.

 

Seznam her/Lista de obras representadas:

2008-2009: Pic-nic
2009-2010: Sin salida
2010-2011: Antes de la lluvia
2011-2012: Fly-by
2012-2013: Los figurantes
2013-2014: Lazarillo de Tormes y adaptación del Quijote
2014-2015: Don Juan Tenorio y El borracho
2015-2016: Un guateque de miedo y El aula de tócame Roque
2016-2017: No es país para clásicos y El traje nuevo del emperador
2017-2018: Señor presidente
2018-2019: Rekonstrukce
2019-2021: Emergencia climática
2022-2023: La Celestina
2023-2024: En medio del Medievo

Jana Recmanová

 

Divadlo Divadlo Divadlo Divadlo Divadlo Divadlo Divadlo Divadlo Divadlo Divadlo Divadlo Divadlo

 

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti