Krajská přehlídka SOČ opět na GLP

Desátý květen byla naše škola kolbištěm těch nejlepších z nejlepších z celého Plzeňského kraje. Tradičně jsme hostili krajskou přehlídku SOČ. Tato zkratka znamená Středoškolská odborná činnost. Soutěžící mají za úkol napsat odbornou práci v jedné z 18 kategorií. Tu následně obhajují před odbornou porotou a před svými konkurenty.

Hodně štěstí popřáli soutěžícím i hejtman Plzeňského kraje pan Rudolf Špoták, doubravecký místostarosta pan Zdeněk Mádr a ředitel GLP pan Aleš Janoušek.

Atmosféra přehlídky se většinou nesla v duchu společného zájmu soutěžících o jednotlivé obory. Poroty byly rády, že mají letos tak těžkou práci vybrat ty nejlepší reprezentantky a reprezentanty, kteří budou na konci června hájit Plzeňský kraj.

Všichni soutěžící krajské přehlídky odvedli obrovský kus práce. Za nadšení do tématu si zaslouží společně s jejich garanty velký dík. Věřím, že zkušenosti získané v SOČ bohatě zúročí v budoucí studijní i pracovní kariéře. Také bych rád poděkoval Plzeňskému kraji za podporu po celou dobu organizace. Stejný dík si zaslouží i servisní tým z naší 6.L, který bez přehánění zajistil hladký průběh přehlídky.

Všem postupujícím držíme palce!

text: Čestmír Kouba
foto: Kristýna Bednářová, Daniel Novák, Kristýna Sloupová (6.L), Patrik Pátek

náhled KP SOČ náhled KP SOČ náhled KP SOČ náhled KP SOČ náhled KP SOČ náhled KP SOČ náhled KP SOČ

 

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti