Pohledy do minulosti v ZČM

Ve čtvrtek 25. dubna jsme celá třída 4.L navštívili Západočeské muzeum v Plzni. Vzhledem k „hezkému” počasí jsme do centra města vyrazili pěšky. Čekal nás program Obrazy z dějin Staré Plzně. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací o životním stylu našich předků, o historii hradiště u Starého Plzence nebo o bojích, které zde probíhaly. K tomu jsme si mohli vyzkoušet výzbroj rytířů a prohlédnout expozici Pohledy do minulosti Plzeňského kraje.

V pátek 26. dubna nás v muzeu vystřídala třída 3.E s programem Putování s Kryštofem Harantem z Polžic a Bezdružic renesančním světem. Prostřednictvím moderované diskuze, mapových a textových podkladů si doplnili informace o dějinách od 15. do počátku 17. století. Seznámili se jak s postavami, které Kryštof Harant na svých cestách mohl potkat, tak s těmi, které již potkat nemohl, ale hráli významnou roli v novověkých dějinách. S vybranými postavami pak vedli fiktivní historické interview.

text: Eliška Fajtová, Karin Kutnarová a Eliška Fischerová (4.L)
foto: Eliška Fajtová

náhled Pohledy do minulosti v ZČM náhled Pohledy do minulosti v ZČM náhled Pohledy do minulosti v ZČM náhled Pohledy do minulosti v ZČM náhled Pohledy do minulosti v ZČM náhled Pohledy do minulosti v ZČM náhled Pohledy do minulosti v ZČM

 

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti