Nový projekt eTwinning Éxodos

Žáci španělského jazyka ze 4.L a několik žáků ze 3.E spolupracují od loňského září 2023 na novém projektu eTwinning, do kterého jsou zapojeni žáci ze škol v:
Francie: Lycée Jean Hinglo, ostrov Réunion; Lycée Jean Pujo, Baigorri.
Španělsko: IES Urbi, Basauri, Bizkaia; IES Sánchez Lastra, Mieres, Asturias.
Itálie: Lycée Gargallo, Syrakusy.
Řecko: Geniko Lykeio Akrotiriou, Chania, Kréta.

Hlavním tématem jsou migrace v průběhu dějin a také v dalších oblastech, jako je umění, jídlo nebo fauna. Na základě Gericaultova obrazu Splav Medúzy budou studenti v mezinárodních spolupracujících skupinách a v různých předmětech zkoumat, analyzovat a vyvozovat závěry o typech a historii migrací, jejich odrazu v různých typech uměleckého ztvárnění, jejich vlivu na vlastní život a rodinu a dopadu na životní prostředí. Konečným produktem bude televizní pořad s několika reportážemi o výpovědích, dílech, kampaních, závěrech..., k nimž se během vývoje projektu dospělo. Zveme vás ke sledování postupu více než 190 studentů, kteří na tomto projektu pracují.

Nuevo proyecto eTwinning Éxodos

Los alumnos de Lengua Española de 4.L y varios de 3.E colaboran desde el pasado septiembre 2024 en un nuevo proyecto eTwinning en el cual colaboran alumnos de los centros escolares de:
Francia: Lycée Jean Hinglo, isla de La Reunión; Lycée Jean Pujo, Baigorri.
España: IES Urbi, Basauri, Bizkaia; IES Sánchez Lastra, Mieres, Asturias.
Italia: Liceo Gargallo, Siracusa.
Grecia: Geniko Lykeio Akrotiriou, Chania, Creta.

El tema principal son las migraciones a lo largo de la historia y también en otros ámbitos como el arte, los alimentos o la fauna. Tomando como punto de partida el cuadro La balsa de la Medusa de Gericault, los alumnos, en grupos colaborativos internacionales y en diversas asignaturas, investigarán, analizarán y extraerán conclusiones sobre los tipos y la historia de las migraciones, su reflejo en los diferentes tipos de representaciones artísticas, su influencia en sus propias vidas y familias, y el impacto que tienen en su entorno. El producto final será un programa de TV con varios reportajes sobre los testimonios, trabajos, campañas, conclusiones... a los que se ha llegado durante el desarrollo de Exodos. Os invitamos a ver el progreso de los más de 190 alumnos trabajando en este proyecto.

Isabel Contreras

náhled Nový projekt eTwinning Éxodos náhled Nový projekt eTwinning Éxodos náhled Nový projekt eTwinning Éxodos

 

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti